ЗГОДА на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, що розміщена на Сайті, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю свою згоду Громадській Організації «Київ Квітучий» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, що розміщена на офіційному сайті Громадській Організації «Київ Квітучий»: kyivkvit.com, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації та Проекту, залучення осіб до діяльності відповідно до Статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Ця згода діє протягом невизначеного терміну.